Odpowiedzi

2010-04-07T21:05:55+02:00
Fw=V×dc×g

V-objętość [m³]
dc-gęstość cieczy [kg/m³]
g-przyspieszenie ziemskie (10m/s²)

V=2dm³=0,002m³

Fw=0,002m³×1000kg/m³×10m/s²
Fw=20N [1N=1kg×1m/s²]