Odpowiedzi

2014-07-27T19:13:14+02:00
Jan Kochanowski urodził się w roku 1530. Był studentem Akademii Krakowskiej,Uniwersytetu w Królewcu i w Padwie. W twórczości poety odnajdujemy pieśni patriotyczne- Pieśń o spustoszeniu Podola przez Tatarów, biesiadne(pieśń IX ksiąg pierwszych), erotyczne(pieśń XXII ksiąg wtórych), filozoficzne(pieśń IX ksiąg wtórych), fraszki(Na zdrowie, Na lipę),Odprawę posłów greckich(dramat), pieśni polityczne,XIX-cyklowy zbiór trenów. Jan z Czarnolasu zmarł w roku 1584r.