Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T20:54:44+02:00
- węgiel kamienny,

- węgiel brunatny,

- ropę naftową,

- gaz ziemny,

- łupki bitumiczne,

- uran, a także inne pierwiastki promieniotwórcze


- energię spadku wody,

- energię słoneczną,

- energię wietrzną,

- energię geotermalną,

- biomasę (na przykład drewno, odchody zwierząt czy słoma),

- biogaz (może być to gaz powstały w trakcie odprowadzania, lub oczyszczania ścieków. W innym przypadku gaz wytworzony podczas rozkładu składowanych szczątek zwierzęcych oraz roślinnych).

1 2 1