Odpowiedzi

2010-04-07T21:28:59+02:00
Piąte przykazanie kościelne

Piąte przykazanie kościelne: "Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła" wzbudza wiele niejasności - nie mniej niż czwarte, dotyczące postów i okresów pokuty. W Liście Biskupów na temat przykazań kościelnych 3 i 4 przykazanie doczekało się szczegółowego objaśnienia. Piąte natomiast pozostawiono bez komentarza. Przypominamy więc na naszych stronach rozmaite wypowiedzi w kwestii przykazań kościelnych, jak również potrzeb Kościoła.
Warto zdać sobie sprawę, że piąte przykazanie nie dotyczy tylko i wyłącznie ofiar finansowych, ale ogólniej: dbałości o potrzeby Kościoła (niekoniecznie wyłącznie materialne). Dbałość ta wyraża się zarówno w trosce o finansowanie instytucji kościelnych (w tym także charytatywnych), jak i poprzez ofiarowanie własnej pracy, modlitwy, zaangażowania, doświadczenia czy rady. Z pewnością doświadczenie zawodowe i wiedza wiernych świeckich w kwestiach ekonomicznych, prawnych, budowlanych czy innych mogą być równie cenne dla wspólnoty Kościoła jak wsparcie finansowe, a czas poświęcony osobom potrzebującym opieki czy wsparcia jest wręcz bezcenny - nieprzeliczalny na jakiekolwiek pieniądze.
2010-04-07T21:29:27+02:00
Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. Tak brzmi 5. Przykazanie Kościelne.
Uważam, że nie chodzi tu głównie o potrzeby materialne, ale również duchowe. Dobrze by było gdyby na niedzielnej Eucharystii miał kto przeczytać Czytanie, Modlitwę powszechną (inaczej zwaną modl. wiernych, prośbami), zaśpiewać psalm. Zaangażować się w jakąś grupę, która działa przy parafii. Wydaje mi się, że między innymi o taką pomoc chodzi w 5. Przykazaniu Kościelnym.PS. Nie jest to wypracowanie, ale myślę, że nawet łatwiej będzie Ci to rozwinąć i pociągnąć dalej. ;) Powodzenia, pozdrawiam ;))