Odpowiedzi

2010-04-07T20:53:15+02:00
Działanie zarówno związków farmakologicznych, a także trucizn i narkotyków opiera się na ich wpływie na układ neurotransmiterów.

W większości przypadków neuron produkuje tylko jeden rodzaj neuroprzekaźnika. Jego synteza odbywa się z prekursora, zazwyczaj jest to aminokwas. Może być wynikiem prostej reakcji jak acetylocholina lub licznych proces chemicznych jak dopamina lub noradrenalina. Związane są z tym odpowiednie układy enzymatyczne biorące udział w tworzeniu jak i gromadzeniu neuroprzekaźnika w pęcherzykach synaptycznych. Tak są chronione od enzymów rozkładających przekaźniki w nieaktywne metabolity a te są w cytoplazmie zakończenia synaptycznego. Sygnał elektryczny rozchodzący się wzdłuż aksonu przy udziale jonów Ca +2 powoduje wydzielanie neurotransmitera do szczeliny synaptycznej. Cząsteczki łączą się z receptorami przez co zmieniają aktywność postsynaptyczną neuronu. Neurony, których czynność powiązana jest z określonym przekaźnikiem, nie są rozproszone przypadkowo w OUN, ale tworzą wspólne zespoły komórek. Powstają w ten sposób ogniska aktywności przekaźnikowej tworząc obrazy znane jako neuroarchitektonika mózgu i rdzenia kręgowego.

Narkotyki wpływają przede wszystkim na przekaźnictwa dopaminy, noradrenaliny, serotoniny. Neurony noradrenergiczne w największych skupieniu występują w pniu mózgu w jądrze miejsca sinawego (locus coeruleus) skąd ich wypustki kierują się do podwzgórza, móżdżku, kory mózgowej. Układ ten powiązany jest pod względem fizjologicznym ze stanem czuwania, regulacją nastroju, procesami uczenia się i pamięci. Neurony serotoninergiczne umiejscowione w jądrze szwu biorą udział w regulacji temperatury, snu i czuwania. Opioidy oddziaływają swoiście na receptory opioidowe, które są umiejscowione przede wszystkim w okolicach powiązanych z odczuwaniem i przewodzeniem bodźców bólowych.

Cała ta skomplikowana sieć neuronów i licznych połączeń przekłada się na działania tego złożonego systemu, kontrolującego wszystkie procesy życiowe ustroju.

Zachowania to wypadkowa działania trzech wielkich układów funkcjonalnych:

v układu pobudzenia

v układu nagrody

v układu poznawczego

Są ze sobą powiązane i warunkują powstawanie uzależnienia i związanych z nim zachowań prowadzących do zdobycia substancji uzależniającej.
2010-04-07T20:55:03+02:00
Szkodliwość narkotyków dla mózgu:
* uszkodzenie kory mózgowej
* obniżenie sprawności umysłowej
* choroby psychiczne...
Rodzaje narkotyków : morfina, heroina, marihuana,kokaina,haszysz, amfetamina, BARBITURANY.
Inne rodzaje środków odurzających :
BIELUŃ
GRZYBKI HALUCYNOGENNE
KLEJE
LSD
OPIATY
HEROINA
EXTASY
MORFINA
KODEINA.
1 5 1