Zad.1
Oblicz sile wyporu działającą na sześcienna kostkę o krawędzi 5 cm zanurzona w alkoholu etylowym.
alkohol etylowy - 791- to jego gęstość

zad.2
Pewna ciecz działa na sześcian z ołowiu siłą wyporu o wartości 0,3402N. Bok sześcianu ma długość 3cm. jaka to ciecz?

HELP !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T21:29:25+02:00
1. Fw=V×dc×g

V-objętość
dc-gęstość cieczy
g-przyspieszenie ziemskie

V=(5cm)³=(0,05m)³=0,000125m³
dc=791kg/m³
g=10m/s²

Fw=0,000125m³×791kg/m³×10m/s²
Fw=0,98875N [1N=1kg×1m/s²]2. Fw=V×dc×g
dc=Fw÷(V×g)

V=(3cm)³=(0,03m)³=0,000027m³
dc=0,3402N÷(0,000027m³×10m/s²)
dc=0,3402N÷0,00027m⁴/s²
dc=1260kg/m³ [1N÷1m⁴/s²=1kg×1m/s²÷1m⁴/s²=1kg/m³]

Taką gęstość ma gliceryna.
1 1 1