Odpowiedzi

2010-04-07T21:09:38+02:00
Tylko dobra istota może udoskonalić świat, w którym panuje zło, grzech i egoizm. Pogrążona w nienawiści i wrogości, chora ludzkość czekała na kogoś szlachetnego, dobrego, kochającego, kto mógłby uleczyć jej rany (por. Łk 10,30-37). Następstwem grzesznego oddalenia się człowieka od Boga było to, że zniewolony przez grzech i egoizm, nie był on już w stanie kochać w sposób bezinteresowny. Zraniony przez grzech człowiek nie mógł pomóc ani sobie, ani innym. Kto usidlany jest w grzechach, ten nie może wybawić od nich innych ludzi. "Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?" (Łk 6,39) Zbuntowana ludzkość potrzebowała kogoś sprawiedliwego, pełnego miłości do Boga i do bliźnich, bo tylko taka istota mogła ją zmienić. Tylko ktoś święty mógł wyprowadzić ludzi z moralnej nędzy. Tylko światło może rozproszyć mrok i ciemność. Miłosierny Ojciec postał więc nam kogoś doskonałego i sprawiedliwego, dobrego i świętego: swojego jednorodzonego Syna, który stał się człowiekiem. On to właśnie stał się Dobrym Pasterzem szukającym zagubionych owiec (por. Łk 15,3-32) i uczącym ludzi miłości do Ojca oraz do bliźnich. Chrystus jest w stanie zmienić świat nie tylko przez pozostawiony przykład doskonałej miłości, ale przede wszystkim przez swoją łaskę, która przemienia serca ludzkie, nie niszcząc wolności człowieka.