Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Zina
  • Początkujący
2010-04-07T21:25:38+02:00
1. Ekspresja
2. Kontury
3. du S za
4. P lastyka
5. ob R az
6. gal E ria
7. ab S trakcja
8. ra J
9. kol O r
10. a N ioł
11. uczuc I a
12. nad Z wyczajność
13. e M ocje

1.zewnętrzna oznaka uczuć
2. rysy zewnętrzne w obrazie.
3.jedna z części człowieka, ciało i ..
4.Kategoria sztuki
5. na ścianie
6.W niej chronione dzieła czyli .... stzuki
7. dtweirdzenie oderwane od rzeczywistości
8.ogród wg Bibli, częsty motyw w sztuce
9.barwa..
10.postać skrzydlata
11.synonim emocji
12. synonim oryginalności, ciekawości
13.procesy psychiczne
3 2 3
2010-04-07T21:26:30+02:00
Emocji
symboliKa
Spirytualistyczny
exPressio
natuRalizmu
tEmatyka
BergSon
ekspresJa
filOzoficzny
Niemcy
lIryka
moniZm
Mitologia

1. Ekspresja - przekazywanie (czego)
2. Może być tradycyjna lub przenośna
3. Monizm...
4. Po łacinie wyraz, wyrażenie
5. Ekspresjonizm był formą sprzeciwu wobec ?
6. Obejmowała niepokojące, niezrozumiałe i ekstatyczne wizje
7. Henri ...
8. Kategoria estetyczna nowego nurtu
9. Nurt (...) zwany monizmem spirytualistycznym
10. W tym państwie pojawił się po raz pierwszy
11. W niej zostało odciśnięte piętno nowego nurtu
12. Łączył w sobie pragmatyzm
13. Odwoływali się do niej (grecka, rzymska)
2 3 2