Odpowiedzi

2010-04-08T00:19:29+02:00
Współrzędne środka odcinka AB są średnią arytmetyczną współrzędnych punktów A i B:
S(x, y) = S( [x(A)+x(B)]/2, [y(A)+y(B)]/2)
x = [x(A)+x(B)]/2 = - 5
y = [y(A)+y(B)]/2 = - 11

x = [x(A)+9]/2 = - 5
y = [y(A)-3]/2 = - 11

x(A) = -5 * 2 - 9 = -19
y(A) = -11*2 +3 = -19

Odp. A(-19, -19)