1. (6p) Podane poniżej ilości substancji chemicznych wpisz w odpowiednie miejsce w tabeli:
• 64 g Cu
• 6,023*1023 atomów Fe
• 11,2 dm3 amoniaku
• 224 dm3 metanu
• 1 g wodoru cząsteczkowego
• 6,023*1024 cząsteczek kwasu siarkowego (IV)0,5 mola ...................................................
1 mol .................................................
10 moli ......................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T23:41:25+02:00