POZYTYWIZM
Po co "młodym" był potrzebny pozytywizm? Jakie sprawy ważne dla Polaków epoki postyczniowej chcieli rozwiązać za pomocą haseł filozofii pozytywistycznej? Co w polskich realiach tamtego czasu znaczyły hasła ewolucjonizmu, scjentyzmu i utylitaryzmu?

1

Odpowiedzi

2010-04-07T21:05:49+02:00
Pozytywizm miał wnieść nowe, alternatywne propozycje odbudowy kraju. Przede wszystkim zakładał odłożenie popularnych w romantyzmie form walki, czyli powstań. Odbudowę kraju upatrywał raczej w pracy u podstaw i pracy organicznej, które miały krzewić wiedze wśród najbiedniejszych warstw społecznych. To w kształceniu pozytywiści upatrywali szansę na odzyskanie wolności. Chcieli oni rozwijać gospodarkę, stawiali na ekonomiczny rozwój kraju. Pomoc taka miał przybiżyć nas do niepodległości.
8 4 8