2. Dokończ poniższe zdania:
• roztwory to mieszaniny optycznie …..............................................
• Związki pierwiastków chemicznych z tlenem to …..............................................
• Związek o wzorze sumarycznym H2SO3 to …........................................................
• wzór, za pomocą którego można obliczyć stężenie molowe: ….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(proszę opisać oznaczenia).

1

Odpowiedzi

2010-04-07T21:03:29+02:00

1. jednorodne 
2. tlenki
3. kwas siarkowy (IV)
4.

Cm=n/V

 

Cm -- stężenie molowe

n-- liczba moli substancji w roztworze

V-- objętość roztworu