Odpowiedzi

2010-04-07T21:02:20+02:00
CZYM JEST GLOBSLIZACJA?? Co to słowo oznacza? Słownikowe wyjaśnienie tego pojęcia brzmi: "Globalizacja jest pojęciem używanym aby opisac zmiany w społeczeństwach i w gospodarce światowej, które wynikają z gwałtownego wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej". Czy jednak takie wyjaśnienie wystarczy by zrozumieć ten złożony proces? Jakie są jego pozytywne, a jakie negatywne skutki we współczesnym świecie? Jak osoby w moim wieku,w większości jeszcze się uczące odnajdują się w codzienności w której słowo "globalny" pojawia się tak często? Jak mogą przeciwdziałać,a może wspierać proces globalizacji? Tak wiele pytań, a tak mało odpowiedzi, które w pełni oddały by sens tego zagadnienia...
Nie ma wątpliwości, że globalizacja ma zarówno pozytywne jak i negatywne skutki. Wielu uczonych, a także młodych ludzi dostrzega jednak więcej tych drugich. Lista problematycznych kwestii związanych z procesem globalizacji jest długa. Należy do nich, będąc moin zdaniem jednym z najważniejszych negatywnych skutków, zanik tożsamości narodowej. W życiu codziennym, tak przepełnionym licznymi obowiązkami i ciągłym brakiem czasu, rzadko zastanawiamy się kim naprawdę jesteśmy... Nie doceniamy wyjątkowości naszych narodów. Najpiękniejsze jest właśnie to, że każdy kraj jest inny! Każdy ma swoją kulturę tworzoną przez setki lat. Ta odrębność, unikatowość odróżnia nas od siebie. Nie można dążyć do tego by Krakowiaka tańczyli np.Hiszpanie. Absurdalne? Z pewnościa, ale do tego właśnie prowadzi globalizacja. Za kilkadziesiąt lat, gdy świat stanie sie w pełni globalny, nikt nie będzie pamietał kim jest, skąd pochodzi- staniemy się wielką, pozbawioną różnorodności społecznością! Nieważne staną sie dotąd kultywowane narodowe wartości. Oczywiście nie wykluczają one podziwu dla kultury, stylu ubierania, odżywiania czy gospodarki innych państw. Nie jest niczym złym naśladowanie pewnych rozwiązań zaczerpniętych z innych krajów. Należy jednak pamiętać o własnej tożsamości narodowej- wyjątkowej i niepowtarzalnej. Niestety,proces globalizacji juz dziś doprowadza do rozpadu państw narodowych.
Wiele innych przykładów możemy obserwować w otaczającym nas świecie. Codziennie słyszymy o tysiącach ludzi migrujacych do innych krajów ,a konflikty międzyrasowe i międzyetniczne nie dotyczą wcale przeszłości.wszystkie te kwestie związane są z globalizacją. Kolejną z nich jest powstanie i rozrastanie się globalnych dysproporcji, w wyniku czego znaczna część kapitału należy do niewielkiej liczby państw, stanowiących globalne centrum,a niewielka część do krajów peryferyjnych. Oznacza to,że państwa pozostające na uboczu nie mają takich samych możliwości i praw jak te znajdujące się w centrum. Poza tym globalizacja wymusza wprowadzenie i życie według standardów Zachodnich, nie zwracając uwagi czy świadomość "oswobadzanych" społeczeństw jest zainteresowana przyjęciem akurat takiego modelu życia.
Nie można zaprzeczyć, iż proces globalizacji ma swoje pozytywne skutki. Może on prowadzić do rozszerzenia demokracji na wszystkie państwa świata czy rozwoju nowych formów rządów, a w rezultacie do powstania nowego, pokojowego systemu światowego. Ważny jest również rozwój międzynarodowego handlu, który często jest podstawą gospodarki. Czy jednak warto czynić świat globalnym, niszcząc tym samym m.in tradycję poszczególnych krajów? Tworzoną przecież przez wiele pokoleń, przez ludzi, którzy wierzyli, że przetrwa ona wiecznie. Łatwo dostrzec dysproporcje między ilością a raczej wagą pozytywnych i negatywnych skutków globalizacji.
Skoro tak rzadko zastanawiamy się nad swoją tożsamością, to czy mamy wpływ na "globalizujący" się świat? Owszem, i to częściej niż myślimy. Nawet nieświadomie naśladujemy w wielu aspektach naszego życia, inne państwa. W każdym większym centrum handlowym znajdziemy butik z angielską, francuską czy włoską odzieżą. Czy oznacza to,że osoby takie jak ja, czyli współczesna młodzież, powinniśmy ubierać się czy jeść tylko to co polskie? Nie uważam by to rozwiązało
problem lecz ten przykład obrazuje, iż nawet młodzi ludzie stykają się z globalizmem na co dzień.
Podsumowując moje rozważania na temat procesu globalizacji uważam,że zagraża on ciągłości i autentyczności państw narodowych, ich niezależności, jak również niszczy lokalną kulturę i tradycję. Mimo pewnych pozytywnych stron tego zagadnienia, więcej jest negatywnych skutków globalizacji. Starajmy się, by we współczesności, coraz częściej określanej mianem globalnej, zachować swoją tożsamość narodową, doceniać wyjątkowość swojego państwa, kultywować kulturę i tradycję- to są wartości, które dla każdego obywatela danego kraju, niezależnie od płci, koloru skóry czy wieku powinny być najważniejsze!
1 4 1
2010-04-07T21:03:31+02:00
Globalizacja jest pozytywna a wykaz jest negatywnym
2010-04-07T21:03:49+02:00
Zalety globalizacji wymieniane przez jej zwolenników:

- upowszechnia wiedzę;

- sprzyja wymianie informacji i myśli, dzięki czemu przyspiesza rozwój;

- sprzyja upowszechnianiu lepszych technologii (wydajniejszych, energooszczędnych, proekologicznych);

- aktywizuje gospodarczo kraje, w których lokalizowane są inwestycje bezpośrednie;

- promuje konkurencję, która wymusza innowacyjność prowadzącą do spadku cen towarów;

- zwiększa liczbę inwestycji w regionach atrakcyjnych ekonomicznie;

- integruje, poprzez współpracę, ludność z odrębnych kręgów kulturowych;

- wzmaga procesy demokratyzacji społeczeństw;

- umożliwia kontrolę wydarzeń w skali globalnej.


Wady globalizacji wymieniane przez jej przeciwników:

- marginalizuje kraje słabo rozwinięte;

- przyczynia się do wzrostu bezrobocia spowodowanego automatyzacją produkcji;

- osłabia pozycję państw w stosunku do korporacji ponadnarodowych;

- upowszechnia wzorce organizacyjne korporacji ponadnarodowych, przez co sprzyja ich ekspansji;

- uniemożliwia kontrolę nad korporacjami ponadnarodowymi;

- upowszechnia obcy kulturowo model życia;

- umożliwia manipulację informacjami przez media o światowym zasięgu.

Uważam że globalizacja jest pozytywnym procesem!