1.Jakie przyspieszenie uzyska ciało o masie 20kg pod działaniem wypadkowej siły 200N?
2.Jaką pracę wykona na drodze 100m siła 50N skierowana zgodnie z przemieszczeniem?
3.Moc silnika samochodu wynosi 77kW.Jaką pracę może wykonać ten silnik w czasie 2 godzin?
4.Jaka jest energia kinetyczna ciała o masie 12kg poruszającego się z szybkością 800m/s?

2

Odpowiedzi

2010-04-07T21:13:18+02:00
A)
a=Fwyp. * m
a= 200N * 20 kg
a=4000m/s <2 d kwadratu>

B)
W=F*S
W=50N*100m
W=5000J

D)
Ek=m*g*h
Ek=12kg*10N*800m/s
Ek=96000J
El=96KJ
2010-04-07T21:31:20+02:00
1.Jakie przyspieszenie uzyska ciało o masie 20kg pod działaniem wypadkowej siły 200N?
Zadania 1
m - masa 20 kg
F - siła 200N
a - przyspieszenia
a = F/m
a = 200N/20kg
a = 10 m/s
Zadanie 2
s - droga 100m
F - siła 50N
P - praca
P = F x s
P = 50N x 100m
P = 5000J
Zadanie 3
P - moc 77 kW = 77000W
t - czas 2h
W - praca
W = P x t
W = 77000W x 2h
W = 154000W = 154kW
Zadanie 4
Ek - energia kinetyczna
m - masa 12 kg
v - prędkość 800m/s
Ek = m x v2/2
Ek - 12 x (800)2/ 2
Ek = 12 x 6400/ 2
Ek = 76800/2
Ek = 38400 kgm/s2 4 2