Odpowiedzi

2010-04-07T21:10:39+02:00

plan ma kilka znaczen.jest to miedzy innymi program prac i zadan,które powinny byc wykonane w okreslonym czasie.piszemy go po to aby nie zapomniec o tym co po kolei zamierzamy zrobic.plan moze ponadto byc przypomnieniem najwarzniejszych wydarzen z utworu. plan to takze napisane w punktach najwazniejsze wydarzenia zawarte w utworze.wyrozniamy dwa rodzaje planow:ramowy-posiada tylko punkty bez podpunktow szczegolowy-posiada punkty i podpunkty

Ogłoszenie - krótka forma wypowiedzi, w której autor ogłasza coś odbiorcy. W ogłoszeniu treść powinna być maksymalnie streszczona, przy czym zawarte powinny być wszelkie niezbędne informacje.

W ogłoszeniu muszą się znaleźć takie informacje jak:

* kto ogłasza?
* co ogłasza?
* jak można się z osobą dającą ogłoszenie skontaktować?
* w jakich godzinach można się skontaktować z osobą dającą ogłoszenie?

Zaproszenie, jest to taka forma wypowiedzi, w której wyrażamy chęć spotkania sie z kimś, zaproszenia na jakoś uroczystość, świętowania. Zaproszenie musi składać sie z następujących elementów: kto zaprasza, kogo, na co kiedy i gdzie. W zaproszeniu musimy pamiętać o wyrazach grzecznościowych tzn. serdecznie zapraszam i podpisie np. z poważaniem .....

Dedykacja – przypisanie, poświęcenie komuś swego utworu (np. powieści) lub darowanego przedmiotu (np. książki, fotografii), stwierdzone odpowiednią wzmianką; inaczej: słowa własnoręcznie napisane i podpisane przez autora utworu lub właściciela przedmiotu.

Podanie powinno zawierac:
- lewy, górny róg - nasze dane osobowe
- prawy, górny róg- miejscowość, data,
- prawa strona, pod miejscowością i datą- adresat podania,
- środek, pod adresatem i danymi osobowymi - “Podanie”.
2010-04-07T21:14:16+02:00
Plan to np.plan wydarzeń czyli wymienienie w punktach co się działo w danej książce itp.plan może być także np pokoju lub plan drug lub miast .
Ogłoszenie - krótka forma wypowiedzi, w której autor ogłasza coś odbiorcy.
Zaproszenie- zaroszamy komuś lub ogłaszamy żę organizujemy jakiś pokaz itp. np.a) - oficjalne zaproszenie dla burmistrza(Wójta) na otwarcie basenu przy waszej szkole
b) - nieoficjalne zaproszenie dla kolegów na zawody pływackie na szkolnym basenie.
Dedykacja to– przypisanie, poświęcenie komuś swego utworu np. powieści
Podanie- jest to prośba lub żądanie czegoś . np prośba o przeniesienie do innej klasy.
wzór .
lewy, górny róg - nasze dane
prawy, górny róg- miejscowość, data,
prawa strona, pod miejscowością i datą- adresat podania,
środek, pod adresatem i danymi osobowymi - Podanie
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T21:24:13+02:00
1. Plan ma kilka znaczeń. Jest to między innymi program prac i zadań, które powinny być wykonane w określonym czasie. Piszemy go po to, aby nie zapomnieć o tym, co po kolei zamierzamy zrobić. Plan może ponadto być przypomnieniem najważniejszych wydarzeń z utworu.

2.Ogłoszenie to informacja dotycząca między innymi kupna, sprzedaży lub oferty pracy.Ogłoszenia są najczęściej drukowane w prasie, przekazywane przez radio lub umieszczane w miejscach publicznych.

3. Zaproszenie to skierowane do kogoś ustna lub pisemna prośba o przybycie na jakoś uroczystość lub upoważniająca do wzięcia w czymś udziału. Zaproszenie na oficjalną uroczystość taką jak ślub czy rozdanie nagród, jest najczęściej pisemne.

4.Dedykacja to bardzo krótka forma wypowiedzi - wpis w książce, którą dajemy komuś w prezencie, na fotografii, w pamiętniku.

5.Podanie powinno być napisane zwięźle, prostymi zdaniami, zawierającymi dużo wartościowej treści , rzeczowo. Język, występujący w podaniu, jest urzędowy i informacyjny. Warto zrobić na adresacie pozytywne wrażenie, stosując zwroty grzecznościowe.