Odpowiedzi

2009-11-02T20:14:28+01:00
1.Kwestia Polski została podjęta przez amerykańskiego prezydenta na skutek skutecznych działań dyplomatycznych pianisty i polityka Ignacego Jana Paderewskiego, przedstawiciela Komitetu Narodowego Polskiego, organizacji niepodległościowej, kierowanej przez Romana Dmowskiego, która dążyła do odbudowy państwowości Polski w oparcia o sojusz z państwami ententy.

2.Przyczyną kryzysu przysięgowego była odmowa złożenia przysięgi przez żołnierzy I i III Brygady Legionów Polskich 9 lipca 1917.

3.Konstytucja marcowa wprowadzała ustrój republiki demokratycznej. Władzę zwierzchnią przyznawała narodowi, który nie sprawował jej sam, lecz za pośrednictwem specjalnych organów, zbudowanych zgodnie z Monteskiuszowską koncepcją trójpodziału władz.