Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T12:55:38+02:00
F1=F2=G*mo*m/a²
F3=G*mo*m/d²=1/2*G*mo*m/a²
gdzie
m=1kg
a=1m
mo - masa probna
G=6,6732[m³/(kg s²)]
Natezenie pola
K=F/mo
w=√2*G*mo*m/a²
F=√2*G*mo*m/a²+1/2*G*mo*m/a²=G*mo*m/a²(√2+1/2)
K=F/mo=G*m/a²(√2+1/2)
K=G/(√2+1/2)=2G/(1+2√2)

Kierunek zwrot widoczny na zalaczniku