Odpowiedzi

2010-04-07T21:20:59+02:00
zmiany w sferze polityki, gospodarki i struktury społecznej. ich głównym celem jest przejście od państwa komunistycznego do państwa w pełni demokratycznego na drodze reform. Prowadzi do instytucji politycznych posiadających poparcie społeczeństwa i wykształcenia się nowych struktur . Jej przemiany mają charakter ewolucyjny, a treść dokonywanych zmian formę rewolucyjna.Początek transformacji przypada na koniec lat osiemdziesiątych. Zakończenie transformacji w Polsce przypada na przełom lat 1990 i 1991
2 1 2