Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T21:27:33+02:00
Cp= Ms/Mr *100%
Cp1=12%
Mr=75cm3 * 1,11g/cm3=83,25g
Ms=Cp*Mr/100%
Ms=12%*83,25g/100%
Ms=(około)10g(9,99g)
Cp2=21%
x-dosypana substancja
21%=10g+x/83,25g+x*100%
21/100=10g+x/83,25g+x
218(83,25g+x)=100(10g+x)
1748,25g+21x=1000g+100x
748,25g=79x
x=(około)9,5g
odp: trzeba dosypać 9,5g tej substancji :)
2010-04-07T21:35:07+02:00
G(ro)=m/V ro-gęstość
m=Vxg
m=75cm3x1,11gram/cm3
m=83,25g

Cp=ms/mr × 100%
0,12=ms/83,25
ms=9,99g
mr-ms=m wody
83,25-9,99=73,29g wody

0,21=x/x+73,29
0,21x+15,38=x
x-0,21x=15,38
0,79x=15,38
x=19,47
19,47-9,99=9,48
odp. Należy dodać 9,48 g siarczanu VI sodu
1 1 1