Odpowiedzi

2010-04-07T21:40:43+02:00
Negatywne skutki globalizacji:
-zanik tożsamości narodowej,
-powstanie i rozrastanie się globalnych dysproporcji,
-pogłębianie bezrobocia,
-niszczenie środowiska naturalnego,
-ujednolicenie świata (zanikanie kultur, języków, obyczajów).

Pozytywne skutki globalizacji:
-prowadzi do szerzenia demokracji na wszelkie państwa świata,
-rozwój międzynarodowego handlu,
-prowadzi do tanienia towarów i usług,
-rozwój masowych środków przekazu i łatwość podróżowania,
-powstawanie nowych kultur.

To by było na tyle (B