Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T23:38:30+02:00
W 1779 r. Andrzej Zamoyski, będący członkiem Komisji Edukacji Narodowej, jako ordynat wprowadził oczynszowanie chłopów, zwalniając ich z pańszczyzny. Decyzja ta sprzyjała prowadzeniu bardziej racjonalnego rachunku w gospodarce leśnej, gdyż siła robocza przestała być darmowa. W XVIII w. głównemu pełnomocnikowi dóbr ordynackich podlegał naczelnik Wydziału Lasów, któremu z kolei podlegali nadleśniczowie, leśniczowie, szlakowi, nadgajowi i gajowi (Radziejowski i in. 1986 – mpis). Lasy ordynacji dzieliły się na 15 ujazdów, wśród których był ujazd Janowski. Mimo, iż w ciągu XVII i XVIII w. lesistość terenów Ordynacji spadła o połowę, ubytki powierzchni leśnej w omawianym rejonie były nieznaczne.