Zad.1
Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku długości 6cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka.

zad.2
Pole powierzchni całkowitej stożka wynosi 80π. Promień podstawy stożka ma długość 4. Oblicz długość tworzącej tego stożka.

Z góry Dziękuję ;)

1

Odpowiedzi

2010-04-07T21:31:41+02:00
Zad.1
Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku długości 6cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka.

r=6cm÷2=3cm
Pp=π × r²
Pp=π × 3²
Pp=π × 9
Pp=9πcm2
l-tworząca stożka
l=6cm
Pb=πrl
Pb=π × 3 × 6
Pb=18π cm2
Pc=18π + 9π= 27π cm2

zad.2
Pole powierzchni całkowitej stożka wynosi 80π. Promień podstawy stożka ma długość 4. Oblicz długość tworzącej tego stożka.

Pc=80π
πr(r+l)=80π /÷ π
r² + rl = 80
4² + 4l = 80
4l = 76 /÷ 4
l = 19 cm