Odpowiedzi

2010-04-07T21:22:01+02:00
Przyimki -np. z, do, na, bez, za, pod, u, w, nad, od, po...

Spójniki -

* łączne, np. a, i, oraz, tudzież
* rozłączne, np. albo, bądź, czy, lub
* wykluczające, np. ani, ni
* przeciwstawne, np. a, aczkolwiek, ale, jednak, lecz, natomiast, zaś
* wyjaśniające, np. czyli, mianowicie
* wynikowe, np. dlatego, i, przeto, tedy, więc, zatem

spójniki podrzędne (hipotaktyczne), np. aby, bo, choć, czy, jeżeli, ponieważ, że.

Partykuły- * mnożna: razy
* ograniczająca: tylko
* przecząca: nie, ani (Ani mi się śni!)
* przypuszczająca: by, chyba
* pytająca: czy, -li (Znaszli ten kraj? Czy muszę to robić?)
* rozkazująca: niech, niechaj, oby
* twierdząca: tak
* wątpiąca: bodaj
* akcentująca: się (Pisze się)
* wzmacniająca: -że, -żeż, no, -ż (Chodź no! Mówże!)
* życząca: oby (Oby się tak stało!)

Wykrzykniki- * Wykrzykniki wtórne to takie wykrzykniki, które wywodzą się od form wyrazowych lub całych zdań i swoją funkcję pełnią wtórnie. Są to jednostki językowe zleksykalizowane, będące jedynie znakami wyrażającymi emocje mówiącego (np. psiakrew, cholera, kurczę).
* Natomiast wykrzykniki pochodne to wykrzykniki związane swym pochodzeniem od innych części mowy (rzeczowników, czasowników, przymiotników, przysłówków, spójników oraz partykuł), które zatraciły pierwotne znaczenie (np. dalibóg, biada, precz, wara, przebóg).
* Wykrzykniki właściwe niezwiązane formalnie z innymi częściami mowy, rozpoznawane są tylko na podstawie właściwego im znaczenia (np. ach, och, hej, hop, halo, e, oj, aj, bęc).
15 3 15
2010-04-07T21:23:12+02:00
PRZYIMKI:na stole, o stole, za stołem, obok stołu, po stole,
SPÓJNIKI:aczkolwiek, ale, jednak, lecz, natomiast, zaś
PARTYKUŁA:nie, ani (Ani mi się śni!) czy, -li (Znaszli ten kraj? Czy muszę to robić?) się (Pisze się) oby (Oby się tak stało!)
8 4 8