Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T21:49:50+02:00
- rywalizacja dynastyczna między Habsburgami a Jagiellonami:
- na czele koalicji antyjagiellońskiej stał cesarz Maksymiliam który przez związki matrymonialne uczynił z Habsburgów najpotężniejszą dynastię europejską
- Zygmunt II August utrzymywał z Habsburgami poprawne stosunki które przypieczętował dwoma małżeństwami
- Za panowania Zygmunta II Augusta rozwiązany został problem zakonu krzyżackiego
- Zygmunt August zdecydował się na zmianę polityki zagranicznej, wycofał się z rywalizacji z Habsburgami
- zainteresowania skierował na północ
- w latach 1558- 1570 toczyła się wojna o panowanie na Bałtyku
- w 1558 Moskwa zaatakowała Inflanty
- Stany inflanckie zwróciły się o pomoc do Zygmunta
- na mocy układów w Wilnie doszło do sekularyzacji zakonu inflanckiego i włączeniu Inflant do Rzeczpospolitej
- w wojna zakończyła się pokojem w Szczecinie w 1570
- Moskwa zatrzymała Narwę
- Litwa - Rygę i Połock a Polska tereny Inflant