Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T21:49:15+02:00
Z chwilą podpisania tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia Polska znalazła się w patowej sytuacji. Związek Radziecki zobowiązał się do zbrojnego wystąpienia, gdy tylko III Rzesza znajdzie się w stanie wojny z Polską.
Pierwsze strzały na Westerplatte przesądziły sprawę. 17 września 1939 roku o godzinie 3:00 w nocy Potiomkin przekazał ambasadorowi Grzybowskiemu notę dyplomatyczną, która była jedynie pretekstem do rozpoczęcia działań wojennych. Udowadniała rzekomą niezdolność państwa polskiego do prawidłowego funkcjonowania, a ZSRR w ramach konieczności obrony ludności Ukrainskiej i Białoruskiej zamieszkującej tereny Polski postanowił uznać Polskę za państwo nieistniejące i w związku z tym unieważnić traktat ryski oraz pakt o nieagresji. Jeszcze w czasie wojny i po niej pojawiły się próby usprawiedliwienia agresji sowieckiej koniecznością ochrony terytorium ZSRR w przewidywaniu przyszłej napaści niemieckiej na ten kraj, jednak w świetle wyników obecnych badań historycznych próby te są pozbawione jakichkolwiek podstaw.
Nie wolno nam zapomnieć o tym dniu, ponieważ wszystko co się wtedy stało miało znaczący wpływ na to jak potoczyły się losy Polski w kolejnych latach. Zostaliśmy najpierw zaszczuci z dwóch stron, po czym praktycznie oddani w ręce komunistów. Jednak nie możemy dziś mieć pretensji do Rosjan, bo tyrania Stalina była skierowana przede wszystkim przeciwko nim. Musimy być gotowi wybaczyć, ale nigdy nie możemy zapomnieć.