Proszę o rozwiązanie zadań i WYTŁUMACZENIE skąd się wziął wynik !!!!!

Bez WYTŁUMACZENIA, NIE przyznaję pktów !!!!!

ZAD. 1)
Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f (x) = (2 − m)x +1. Wynika stąd, że
A. m = 0
B. m =1
C. m = 2
D. m = 3

ZAD. 2)

Wskaż równanie osi symetrii paraboli określonej równaniem y = −x2 + 4x −11.
A. x = −4
B. x = −2
C. x = 2
D. x = 4

ZAD. 3)

Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest przedział (− ∞,3 .
A. f (x) = −(x − 2)² + 3
B. f (x) = (2 − x)² + 3
C. f (x) = −(x + 2)² − 3
D. f (x) = (2 − x)² − 3

ZAD. 4)

Zbiorem rozwiązań nierówności x2 ≥ 5 jest
A. (− ∞,− 5)∪( 5,+∞)
B. (− ∞,− 5 ∪ 5,+∞)
C. 5,+∞)
D. 5,+∞)

ZAD. 5)

Wykres funkcji kwadratowej f (x) = 3(x +1)2 − 4 nie ma punktów wspólnych z prostą
o równaniu
A. y = 1
B. y = −1
C. y = −3
D. y = −51

Odpowiedzi

2010-04-07T22:33:13+02:00
f (x) = (2 − m)x +1.
f(1)=0
f(1)=(2-m)*1+1=2-m+1=3-m
3-m=0
m=3
2)y = −x2 + 4x −11.
x=p
p=-b/2a=-4/-2=2
x=2
3)zbiór wartości zależy od a i q
(-nies.,3> to a<0 i q=3
czyli te warunki spewłnia A. f (x) = −(x − 2)² + 3
4)x2>=5
x=/5 x=-/5 / pierwiastek
a>0 czyli (− ∞,− /5> ∪</ 5,+∞)
5) f (x) = 3(x +1)2 − 4
a>0 i q=-4 zbiór wartości: <-4,+niesk)
odp:d