Uzupełnij i przetłumacz dialog, wstawiając podane wyrazy.

wasn`t there were was were weren`t

Diana: (a)....... there any sandwiches at the party last night?

Alberto: Yes, (b)........... were.But there (c)....... any hamburgers.

Diana: (d)....... there any Coke?

Alberto: No, there (e)....... But there (f) ...... three big bottles of orange juice.

3

Odpowiedzi

2010-04-07T21:23:44+02:00
A) were
b) there were
c)weren't
d) was
e)wasn't
f) were
2010-04-07T21:24:54+02:00
Wasn`t there were was were weren`t

Diana: (a Were there any sandwiches at the party last night?
Diana: Czy zeszłej nocy na imprezie były jakieś kanapki?
Alberto: Yes, (b) there were.But there (c) weren't any hamburgers.
Albetro: tak były. Ale nie było żadnych hamburgerów.
Diana: (d)Was there any Coke?
Diana: Czy była jakaś Coke?
Alberto: No, there (e)wasn't But there (f) were three big bottles of orange juice.
Alberto: Nie nie było, ale były trzy duże butelki z sokiem pomarańczowym.
2010-04-07T21:26:50+02:00
A) Were there any sandwiches at the party last night?(Czy byly tam jakies kanapki na przyjeciu ostatniej nocy)
b)Yes there were.But there weren't any hamburgers (tak byly,ale nie bylo zadnych hamburgerow)
Was there any Coke?(czy byla tam cola?)
No there wasnt but there were...(nie nie bylo,ale za to byly 3 duze butelki soku pomaranczowego)