Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T21:56:30+02:00
Szereg homologiczny alkanów wzór ogólny CnH2n+2- związki nasycone (czyli takie w których występują wiązania pojedyncze w szkielecie węglowym).
Pierwszym w szeregu homologicznym alkanów jest metan.
1. Metan CH4 (stanowi wyjątek, pod który wzór ogólny nie pasuje)
2. Etan C2H6 CH3-CH3
3. Propan C3H8 CH3-CH2-CH3
4. Butan C4H10 CH3-CH2-CH2-CH3
5. Pentan C5H12 CH3-CH2-CH2-CH2-CH3
6. Heksan C6H14 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
7. Heptan C7H16 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
8. Oktan C8H18 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
9. Nonan C9H20 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
10. Dekan C10H22 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
Powyższy szereg w izomerii n- ( Te cząsteczki wykazują większe oddziaływanie sił Van der Waalsa)
Metan jest to gaz błotny, składnik gazu ziemnego, Bezbarwnym, bezwonnym
Alkany od 1 do 4 są gazami, 5-13 cieczami, pow. 13 at. C w cząsteczce mają postać ciał stałych w warunkach normalnych
Ulegają reakcjom spalania (całkowitego, półspalania, niecałkowitego)