1.Pręt długości 8 cm rozcięto na dwie części tak, że stosunek tych części jest równy 2:3. Jakiej długości są te części?
2.Stosunek dwóch liczb jest równy 3:4. Suma ich kwadratów jest równa 100. Co to za liczby? Ile rozwiązań ma zadanie?
3.Trzech robotników otrzymało razem 4080zł. Wynagrodzenie pierwszego robotnika tak się ma do wynagrodzenia drugiego jak 7 i 1/2 : 1 i 3/4. Wynagrodzenie jakie otrzymał trzeci robotnik wynosi 43 i 1/3 % wynagrodzenia pierwszego robotnika. Jakie wynagrodzenie otrzymał każdy robotnik?
4Stopiono dwa różne stopy cyny i ołowiu i otrzymano 45,5 kg stopu zawierającego 65 i 5/7 cyny. Ile kg ważył pierwszy stop, jeżeli stosunek wagi cyny do ołowiu w pierwszym stopie wynosił 3:2, a w drugim 2:1?


Jak ktoś to zrobi to normalnie jest prooo :D
Z góry dzięki :)

1

Odpowiedzi

2010-04-08T13:02:33+02:00
Zad1) 8cm:5=1,6cm ; 2×1,6cm=3,2cm ; 3×1,6cm=4,8cm ; Jedna część ma dł.3,2cm ,druga część ma dł. 4,8cm ; Zad2) x/y=3/4 ; 4x=3y /:3 ; y=4/3x ; x²+y²=100 ; x²+(4/3x)²=100 ; x²+16/9x²=100 ; 25/9x²=100 /:25/9 ; x²=36 ; x=6 lub x=-6 ; y=4/3x=4/3×6=8 lub y=4/3×(-6)=-8 ; Zad3) x-wynagrodzenie Ι robotnika ; y-wynagrodzenie ΙΙ robotnika ; z-wynagrodzenie ΙΙΙ robotnika ; x/y=7½/1¾ ; stąd y=7/30x ; z=43⅓%×x=13/30x ; x+7/30x+13/30x=4080 /×30 ; 30x+7x+13x=122400 ; 50x=122400/:50 ; x=2448 ; y=7/30x=7/30×2448=571,2 ; z=13/30x= 13/30×2448=1060,8 ; Wynagrodzenie Ι robotnika : 2448zł , wynagrodzenie ΙΙ robotnika:571zł20gr ; wynagrodzenie ΙΙΙ robotnika:1060zł80gr ;
2 3 2