1) wyjaśnij , na czym polega transgraniczne przenoszenie zanieczyszczeń atmosfery.
2) zanieczyszczenia atmosfery można podzielić na naturalne i powstające w wyniku działalności człowieka.podaj przykłady tych rodzajów zanieczyszczeń , wpisując je do tabeli.oto tabela


zaniszczenia naturalne zaniszczenia powstające w wyniku
........................... działalności człowieka
............................ ............................................................
............................... ............................................................... .......................................
............................
zad 3) wyjaśnij , dlaczego porosty zaliczamy do organizmów najwrażliwszych na zaniszczenia powietrz

.................................................................................
..............................................................................
...............................................................................
bardzo prosze o zrobienie tego zadania z góry dziękuje

1

Odpowiedzi

2010-04-07T21:31:23+02:00
1) Są to zanieczyszczenia atmosfery, które przenoszone są na duże odległości przez wiatr.
2) Zanieczyszczenia naturalne: zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami (pyły i gazy wulkaniczne, sól morska), zanieczyszczenia związane z działalnością wiatru, np. piasek z wydm czy pustyni.
Zanieczyszczenia powstające w wyniku działalności człowieka: zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania paliw, pył zawieszony w powietrzu, opad pyłu, którego źródłem jest przemysł, głównie hutniczy.
3) Ponieważ przenikanie gazów, pyłów i roztworów do ich wnętrza zachodzi całą powierzchnią plechy.
2 5 2