Y=-3x-3
a.sporzadz wykres funkcji
b.znajdz miejsce zerowe
c.sprawdz rachunkowo czy punkty (-1,1) (0,3) (2,-9) (-2,3)naleza do wykresu
d.oblicz dla jakiego argumentu funkcja osiaga wartosc 6


prosze o dokładne rozpisanie tego!!:))
dziekiii

2

Odpowiedzi

2010-04-07T21:41:41+02:00
Y=-3x-3

b. miejsce zerowe jest równe -3 bo f(0)=-3*0-3
f(0)=-3
c. (-1,1) nie należy, bo:
1=-3*(-1)-3
1=-6

(0,3) nie należy, bo:
3=-3*0-3
3=-3

(2,-9) należy, bo
-9=-3*2-3
-9=-9

(-2,3) nie należy, bo:
3=-3*2-3
3=-9

d. y=6
6=-3x-3
3x=-3-6
3x=-9 /:3
x=-3
1 1 1
2010-04-07T21:42:11+02:00
Y=-3x-3
a.sporzadz wykres funkcji
nie mam jak sporządzić wykresu funkcji, ale jak masz kilka punktów, czyli (-1;0),(2;-9),(-2;3) to narysowanie wykresu jest już proste ( można jeszcze obliczyć kilka punktów, podstawiając do wzoru liczby w miejsce x ), wówczas będzie to jeszcze prostsze.

b.znajdz miejsce zerowe
y=0
0=-3x-3
3x=-3 |:3
x=-1
miejsce zerowe (-1:0)

c.sprawdz rachunkowo czy punkty (-1,1) (0,3) (2,-9) (-2,3)naleza do wykresu

x=-1
y=1
1=-3*(-1)-3
1=3-3
1=0
ten punkt nie należy

x=0
y=3
3=-3*0-3
3=-3
ten punkt nie należy

x=2
y=-9
-9=-3*2-3
-9=-6-3
-9=-9
ten punkt należy

x=-2
y=3
3=-3*(-2)-3
3=6-3
3=3
ten punkt należy

d.oblicz dla jakiego argumentu funkcja osiaga wartosc 6

y=6
6=-3x-3
3x=-3-6
3x=-9 |:3
x=-3

funkcja osiąga wartość 6 dla x równego -3

Mam nadzieję, że pomogłam?
1 5 1