Hej wszystkim :)
Mam ogromny problem z 4 pytaniami z języka polskiego :
1.Jaki był Ustrój Rzeczpospolitej przed uchwaleniem Konstytucji
2.Skąd pochodzi władza króla ?
3. W jakich okolicznościach politycznych powstała Konstytucja 3 maja ?
4. Czego dotyczy zaproponowane w Konstytucji zmiany ?
POMÓŻCIE!

1

Odpowiedzi

2010-04-08T12:25:15+02:00
1.anarchia popierana przez część krajowych magnatów

2.pochodzi z narodu, narod w wolnych elekcjach wybiera krola

3.Zwolennicy Konstytucji, w obawie przed groźbą użycia siły przez Stronnictwo Moskiewskie, przyspieszyli termin obrad nad dokumentem o dwa dni (planowanym terminem był 5 maja 1791).Obrady i przyjęcie Konstytucji odbyło się w warunkach zamachu stanu. Zwolennicy podkreślali zagrożenia zewnętrzne, wskazywali na fatalne skutki zachowania poprzedniego ustroju Rzeczypospolitej.


4. Zmiany dotyczyły sprawowania wladzy w panstewie. Wladza zostala podzielona "trójpodział władzy" na ustawodawczą (dwuizbowy parlament), wykonawczą (król) i sądowniczą. Konstytucja ograniczała nadmierne immunitety prawne i polityczne przywileje szlachty zagrodowej.