Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T21:38:35+02:00
)
e=mgh h?
h=e/mg

d)
k=a/R R?
kR=a
R= a/k

e)
y=O,25x x?
x=y/0,25

f)
k=1/4n n?
4nk=1
n=1/4k

g)
y=2t-1 t?
y+1=2t
t=(y+1):2

h)
v=at do 2 potęgi/2 a?
2v=at^(^---->oznacza do potęgi drugiej)
a= 2v/t do kwadratu

i)
R=abc/4P p?
4RP=abc
P= abc/4R
1 1 1
2010-04-07T21:40:47+02:00
C)e=mgh/:mg
e/mg=h

d) k=a/r /xR
kR=a/:k
R=a/k

e)y=0.25x/0,25
y/0,25=x

f)k=1/4n /:1/4
k:1/4=n

g) y=2t-1/2-1
y/2-1 =t

h) 6-potęga do 2
v= at^/2 /x2
2v=at^/:t^
2v/:t^=a

i) x-mnożenie
R=abc/4P /x4P

Rx 4P=abc/:rx4
P=abc/rx4


2010-04-07T21:41:49+02:00
C)e=mgh /:mg
e/mg = mgh/mg
e/mg = h

d)k=a/R /*R
k*R = a/R*R
kR = a /:k
kR/k = a/k
R = a/k

e)y=O,25x /:0,25
y/0,25 = 0,25x /0,25
0,25y = x

f)k=1/4n /*4n
k*4n = 1/4n *4n
4kn = 1 /:4k
4kn/4k = 1/4k
n = 1/4k

g)y=2t-1
y-1 = 2t /:2
(y-1)/2 = 2t/2
(y-1)/2 = t

h)v=at²/2 /*2
v*2 = at²/2 *2
2v = at² /:t²
2v/t² = at²/t²
2v/t² = a

i)R=abc/4P /*4P
R*4P = abc/4P *4P
4PR = abc /:4R
4PR:4R = abc/4R
P = abc/4R