Jest to zadanie ze szkoły średniej ;) proszę o odpowiedzi ;D

Objętość walca jest równa 16π cm³, a jego pole powierzchni bocznej jest równe 8πcm². Oblicz tangens kąta, jaki przekątna przekroju osiowego walca tworzy z płaszczyzną podstawy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T00:21:15+02:00
V=16π cm³ ; Pb=8π cm² ; V=πr²×h ; Pb=2π×r×h ; V/Pb=r/2=16πcm³/8π cm² ; r/2=2 cm ; r=4 cm ; 2r=2×4 cm=8 cm ; podstawiam za "r" do wzoru na "Pb" i obliczam "h" ; 2π×4 cm×h=8π cm² ; 8π cm×h=8π cm²/:8π cm ; h=1 cm ; tgα=h/2r=1 cm/8 cm ; tgα=1/8