Odpowiedzi

2010-04-07T21:47:24+02:00
- źródło zaopatrzenia w wodę komunalnych urządzeń wodociągowych , przemysłu i rolnictwa ;
- odgrywają ważną rolę w energetyce i rekreacji np . elektrownie wodne ;
- wody mineralne używane są w lecznictwie ;
- lecznictwo ( termy , mineralne ) ;
- gospodarka komunalna

z wykorzystaniem i eksploatacją morza , rybołówstwem , przetwórstwem , transportem , przemysłem stoczniowym i całym zapleczem technicznym i zaopatrzeniowym nierozerwalnie związana jest gospodarka morska . W wielu miejscach , gdzie eksploatuje się ropę naftową i gaz ziemny powstały na morzach platformy wiertnicze i osiedla ludzkie .


(licze na naj) . xoxo
39 4 39