Odpowiedzi

2010-04-08T11:11:38+02:00
1. Szczęśliwe rządy w mieście Świteź.
2. Obleganie Litwy przez cara Rusi.
3. List do Tuhana z prośbą o pomoc.
4. Wydanie rozkazu rozpoczęcia wojny przez księcia.
5. Lęk Tuhana przed pozostawieniem bezbronnych kobiet .
6. Rozmowa Tuhana z córką.
7. Wyruszenie na wojnę.
8. Wykroczenia wojsk carskich do Świtezi.
9. Obrona kobiet przed nieprzyjacielem.
10. Myśl o samobójstwie.
11. Modlitwa córki Tuhana do Boga z prośbą o pomoc.
12. Przemienienie kobiet w zioła.
13. Śmierć wojsk carskich w powodu otrucia ziołami.
14. Zatopienie miasta.
5 4 5