1.Przyporządkuj papieżowi i cesarzowi założenia zgodne z ich stanowiskami w sprawie sporu o inwestyturę.
1.Biskupi są mianowani przez władzę świecką.
2.Wszyscy dostojnicy kościelni podlegają wyłącznie władzy papieża.
3.Władza zwierzchnia nad śieckimi monardzami należy do cesarza.
4.W Kościele obowiązuje celibat-zakaz zawierania małżeństw przez osoby duchowne.
5.Niedozwolona jest symonia, czyli kupowanie stanowisk kościelnych.
6.Decydujący głos przy wyborze biskupa Rzymu ma cesarz.

1

Odpowiedzi

2010-04-07T22:04:25+02:00
Papież:2,4,5
ceszarz:1,3,6
3 5 3