1.Przyporządkuj papieżowi i cesarzowi założenia zgodne z ich stanowiskami w sprawie sporu o inwestyturę.
1.Biskupi są mianowani przez władzę świecką.
2.Wszyscy dostojnicy kościelni podlegają wyłącznie władzy papieża.
3.Władza zwierzchnia nad śieckimi monardzami należy do cesarza.
4.W Kościele obowiązuje celibat-zakaz zawierania małżeństw przez osoby duchowne.
5.Niedozwolona jest symonia, czyli kupowanie stanowisk kościelnych.


6.Decydujący głos przy wyborze biskupa Rzymu ma cesarz.

1

Odpowiedzi

2010-04-07T21:43:21+02:00
Papież: 2, 4, 5
cesarz: 1,3, 6
70 4 70