Zadanie 1
Na zajęciach kółka chemicznego uczniowie przeprowadzali reakcję zobojętniania. Do roztworu wodorotlenku sodu (MNaOH = 40u) dodali fenoloftaleinę, a następnie wkraplali rozcieńczony roztwór kwasu mrówkowego (MHCOOH = 46u). Punkt zobojętnienia uzyskali w momencie odbarwienia wskaźnika. Zapisz równanie przeprowadzonej reakcji i oblicz, ile gramów kwasu potrzeba do zobojętnienia roztworu zawierającego 10 gramów NaOH.

Zadanie 2
Zmieszano dwa roztwory azotanu(V) sodu: 100 g 20-procentowego roztworu i 200 g 10-procentowego
roztworu. Oblicz stężenie procentowe tak otrzymanego roztworu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T00:03:49+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad1
mNaOH=40u
mHCOOH=46u
NaOH + HCOOH---->HCOONa + H2O
40g NaOH------46g kwasu
10g NaOH------xg kwasu
x=11,5g kwasu (HCOOH)

Zad2
Z def. stęż. procent.
Roztwór I
20g soli----100g roztworu
x=20g soli

Roztwór II
10g soli----100g roztworu
xg soli------200g roztworu
x=20g soli

Mieszam roztwory
40g soli-----300g roztworu
xg soli--------100g roztworu
x=13,3g soli
x=13,3%
Otrzymano roztwór 13,3%
3 5 3