Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-02T20:32:54+01:00
|BC|=9³/₅ : 1⁵/₇ = ⁴⁸/₅ : ¹²/₇ = ⁴⁸/₅ * ⁷/₁₂ = ³³⁶/₆₀= 5,6 dm
Wysokość opuszczona na bok BC ma długość
h = ³/₇ * |BC| = ³/₇ * ³³⁶/₆₀ = ¹⁰⁰⁸/₄₂₀ = 2,4 dm
Zatem
Pole = (¹/₂)*h*|BC|= 0,5*5,6*2,4 = 6,72 dm²