Odpowiedzi

2010-04-07T21:51:17+02:00
5 faktów na temat literatury romaantycznej(mam nadzieję że moga być)

1) Dramat romantyczny nie jest stworzony do przedstawiania na scenie
2) Dramat romantyczny posiada nieorganiczne zakończenie( Niepasujące do reszty utworu)
3) Brak zasady trzech jednośći(akcji, czasu i miejsca)
4) Wystepuje bohater romantyczny

To pamiętam tylko, a nie będę przeszukiwać internetu bo ty możesz znaleść...:))


z życia Mickiewicza

1) Był wychowywany w epoce oświecenia,ale potem nastał romantyzm i zaczął pochwalać romantyzm.
2010-04-07T21:57:04+02:00
Mickiewicz:
-zm. 26 listopada 1855 w Konstantynopolu
-W latach 1807-1815 uczęszczał do dominikańskiej szkoły powiatowej w Nowogródku
-W 1815 Mickiewicz wyjechał do Wilna w celu podjęcia studiów.
-W 1823 roku został aresztowany i uwięziony w klasztorze bazylianów w Wilnie (od jesieni 1823 roku do marca 1824)
- ur. 24 grudnia 1798 w Zaosiu

romantyzm
-epoka w historii sztuki i literatury,
-trwająca od lat 90. XVIII wieku do lat 40. XIX wieku
-rozwinął się początkowo w Europie
-wyrażał się w poezji, malarstwie i muzyce.
- był ruchem ideowym, literackim i artystycznym


romantyzmu w literaturze
- niemieckiej centralnym symbolem romantycznej tęsknoty jest czarny kot,
-Do Francji romantyzm zawitał w początkach XIX wieku
- Po jej publikacji Europa doznała fali samobójstw młodych ludzi
-Francuski romantyzm wywodzi się z ducha Rousseau i preromantyków,
-Bohater romantyczny miał naturę arystokratyczną i gardził tłumem