1.Rozwiąż nierówności (Zad 55 str 79. zbiór zadań Matematyka 1)
c)0,5x >2(0,1 x + 0,25)
e)0,1x + 0,01> 2(0,01x + 0,02)
g)0,5(x + 3) - 0,9 >8 (0,2x + 0,1) - 0,6 x

2. Ustal ile liczb naturalnych spełnia nierównośc: (zad 58 str 80)
a)2x < x + 3
b) - x < x - 20
c)x < 3 - x
d) x + 5 < 0
e) x + 3 > 1
f) x + 2/2 + 1/4 > x/2 + 3/2

3.Podaj przykład nierówności: ( zad 59 str 80)
a) którą spełnia każda liczba
b) której nie spełnia żadna liczba


Bardzo proszę o rozwiązanie! Jest mi to potrzebne na jutro!
PLISSSS!:)
Z góry wielkie dzięki!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T01:22:02+02:00
Zad.1.
c)0,5x >2(0,1 x + 0,25)
0,5x>0,2x+0,5
0,3x>0,5
3x>5
x>5/3
x>1 ⅔

e)0,1x + 0,01> 2(0,01x + 0,02)
0,1x+0,01>0,02x+0,04
0,08x>0,03
8x>3
x>⅜

g)0,5(x + 3) - 0,9 >8 (0,2x + 0,1) - 0,6 x
0,5x+1,5-0,9>1,6x+0,8-0,6x
-0,5x>0,2
-5x>2
x<-⅖
x<-0,4

zad.2.
a)2x < x + 3
x<3
dwie liczby: 1,2

b) - x < x - 20
-2x<-20
x>10
nieskończenie wiele

c)x < 3 - x
2x<3
x<1.5
jedna liczba

d) x + 5 < 0
x<-5
brak liczb

e) x + 3 > 1
x>-2
wszystkie liczby

f) x + 2/2 + 1/4 > x/2 + 3/2
x+1+¼>½x+1½ |*4
4x+4+1>2x+6
2x>1
x>½
wszystkie liczby

3.Podaj przykład nierówności:
a) którą spełnia każda liczba
|x|≥0, |x|>-1
b) której nie spełnia żadna liczba
|x|<0, |x|<-5
3 5 3