Krzyżówka.
poziomo:
1.Jest wykresem zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym.(na 6 liter)
2.Prędkość w danej chwili.(na 8 liter)
3.Odmierza czas.(na 5 liter)
4.Przemieszczenie.(na 12 liter)
5.Oznacza się literą "s".(na 5 liter)
6.W ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym przyspieszenie ma wartość ..... (na 5 liter)
7.Iloraz całkowitego przemieszczenia do czasu trwania ruchu to prędkość....(na 7 liter)
8.Dział mechaniki zajmujący się ruchem.(na 10 liter)
9.Linia,którą zakreśla poruszające się ciało.(na 3 litery)
10.Ruch,w którym ciało pokonuje jednakowe fragmenty drogi w takich samych odstępach czasu.(na 11 liter)
pionowo:
1.Jego wartość można obliczyć jako Δv/Δt.(na 14 liter)
2.Cecha ruchu zależna od wyboru układu odniesienia.(na 10 liter)
3.Zmiana położenia ciała względem wybranego układu odniesienia.(na 4 litery)
4.Jest jednostką drogi w Układzie SI.(na 4 litery)
5.Jest wykresem drogi od czasu ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym.(na 8 liter)
6.Litera grecka: "Δ".(na 5 liter)

1

Odpowiedzi

2010-04-07T22:09:31+02:00
Poziomo:
1 prosta
2 szybkość
3 zegar
4
5 droga
6 stała
7
8 kinematyka
9 tor
10 jednostajny
pionowo
1 przyspieszenie
2
3 ruch
4 metr
5 parabola
6 delta
66 4 66