Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T21:59:21+02:00
Powstało by utrzymywać,ze rosjanie od zawsze byli przyjaciółmi Polaków.Podląd był utrzymywany,bo byliśmy pod władzą komunistów,a teraz władze rosyjskie nie chcą się do niej przyznac.
2010-04-07T22:11:50+02:00
NKWD po wymordowaniu polskich oficerów i policjantów w lasach katyńskich postanowili 'zatuszować' sprawę. Do rodzin nie dotarły żadne wieści dotyczące losów zamordowanych, zostali oni pochowani w bezimiennych mogiłach i pozostawieni na długie lata. Jednocześnie zaczęły krążyćplotki, częściowo związane z faktami – m.in. o zesłaniu jeńców do obozów na północy Rosji, na Ziemię Franciszka Józefa i Nową Ziemię i ich późniejszym potopieniu w Morzu Białym lub Oceanie Arktycznym. Prace ekshumacyjne Niemcy rozpoczęli 18 lutego, i do 13 kwietnia wydobyli ponad 400 ciał. W dniu tym radio berlińskie podało komunikat o odnalezieniu w lesie katyńskim zwłok 12 000 polskich oficerów. Stwierdzono przy tym stosowanie uzbrojenia i amunicji niemieckiej 7,65, co było i jest praktycznie jedynym kontrargumentem obciążania zbrodnią NKWD. Rząd radziecki przyjął postawę obwiniającą o zbrodnię Niemców, utrzymując przy tym, że chce dla Polski jedynie dobra. Stalinowska wersja była utrzymywana w propagandzie zarówno ZSRR jak i PRL praktycznie do 1990 r. Dopiero 13 kwietnia 1990 Michaił Gorbaczow przekazał prezydentowi Jaruzelskiemu dokumenty podpisane przez Stalina, które jednoznacznie stwierdziły winę ZSRR.