Odpowiedzi

2009-11-02T20:10:23+01:00
Azot w atmosferze- rośliny motylkowe pobierają azot z powietrza dzięki symbiozie z bakteriami - przekształcają go w amoniak( z tego rozkładają się szczątki roślin i zwirząt)- bakterie przekształcają amoniak w azotany- azot w glebie ( rośliny obierają go z gleby)- azotany idą do atmosfery podczas wyładowań atmosferycznych powstają tlenki azotu a z nich poprzez reakcję wymiany azot