Odpowiedzi

2010-04-07T22:03:56+02:00
A₂*a₁=-1
a₁=-2
a₂*(-2)=-1
a₂=½

y=a₂x+b
y=½x+b

-2=½*6+b
-2=3+b
b=-5

y=½x-5
7 4 7
2010-04-07T22:06:09+02:00
Wyznacz wzór funkcji liniowej której wykres jest prostopadły do wykresu funkcji f(x) = -2x + 4 i przechodzi przez punkt A = (6, -2).

szukana funkcja g(x): y=ax+b

a f(x)=-2
a g(x)=1/2
x=6
y=-2

-2=1/2*6+b
-b=3+2
-b=5 |*(-1)
b=-5

g(x): y=1/2x-5 szukana funkcja prostopadła do danej f(x)
3 4 3
2010-04-07T22:06:48+02:00
F(x)=-2x+4

prostopadła a₁a₂=-1 czyli:
f(x)=1/2x+b

funkcja ta przechodzi przez punkt A=(6,-2)

f(x)=1/2x+b
-2=1/2 * 6 +b
-2=3+b
-b=5
b=-5

Wzór funkcji liniowej ma postać:
f(x)=1/2x-5
2 3 2