Trzeba wykonać obliczenia i odpowiedz do zadania :

a) klasa Ia liczy 30 uczniów . ilu jest chłopców , a ile dziewcząt w tej klasie , skoro chłopcy stanowią 40% wszystkich uczniów klasy ?

b) zakład wyprodukował 1755 samochodów osobowych zamiast zaplanowanych 1500 .O Ile procent przekroczono plan produkcji ?

c)abonament telewizji kablowej " TV Max" kosztuje 40 zł netto (bez uwzględnienia podatku w wysokości 22 %). Ile trzeba zapłacić za abonament brutto?

2

Odpowiedzi

2010-04-07T22:10:51+02:00
A) 30 - stan klasy
40% - stanowią chłopcy

30-100%
x - 40%

x = 30*40% / 100%
x = 1200% / 100%
x = 12 - liczba chłopców

30 - 12 = 18
w klasie jest 18 dziewczyn

b) 1500-100%
1755 - x

x = 1755 * 100% / 1500
x = 117%
117% - 100% = 17%
plan produkcji przekroczono o 17%

40zł - cena netto
22 % - podatek VAT

40 * 22% = 8,8
40 + 8.8 = 48.80
za abonament trzeba zapłacić 48,80zl
2010-04-07T22:16:02+02:00
Zad 1
40%= x
100%=30u

x= 40u * 30/100=1200/100=12uczniów
w tej klasie jest 12 chłopców i 18 dziewcząt.
zad 2
1500zl=100%
1755zl=x

x=(1755 *100%)/1500=117%
117%-100%=17%
plan przekroczono o 17%


zad3
100%=x
100%-22%=78%

40zł=78%
x=100%

x=(40zł *100%):78%=(ok) 51,28zl

(w zadaniu na górze jest źle zrobione 3zad. moje jest dobtrze)
1 5 1