1.Proces endotermiczny:
a)prażenie skały wapiennej
b)spalanie drewna w ognisku
c)mieszanie wapna palonego z wodą
d)wlewanie kwasu siarkowego w wody

2.Woda gazowana zawiera rozpuszczony w wodzie dwutlenek węgla. Niewielka ilość tego gazu reaguje z wodą tworząc kwas węglowy. Napisz równanie reakcji tego kwasu. (czy tu chodzi o wodę wapienną? chyba nie... :D)

3. Jaki wzór ma węglowodór, z którego otrzymuje się polieten?

4.Wskaż, która z poniższych wielkości określa stosunek masy azotu do masy tlenu w tlenku azotu(v) o wzorze N₂O₅(Mn-14u mO-16u)
a) 2:5
b) 5:2
c) 7:20
d) 20:7

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T19:03:08+02:00
1.A
2.CO₂+H₂O--->H₂CO₃
3.CH₂=CH₂
4.C
1 4 1