Odpowiedzi

2010-04-08T00:02:49+02:00
Nie napisałaś, co to jest α. Domyślam się, że chodzi o kąt OKO₁, gdzie K jest punktem leżącym na powierzchni kuli.
Oznaczmy przez r=O₁K promień przekroju (który jest kołem), przez R - promień kuli. Wówczas:
O₁O/r = tgα = ¾, skąd
r = O₁O/tgα = 6/¾ = 8 [cm]
Z Pitagorasa:
R² = r²+O₁O² = 100
R = 10 [cm]

P = 4πR² = 400π [cm²]
V = ⁴/₃ πR³ = ⁴⁰⁰⁰/₃ π [cm³]

2 1 2