1. Jaki było oprocentowanie rocznej lokaty jeżeli po roku właściciel otrzymał 268,08 zł w tym 28,08 zł odsetek?

2. Inflacja w Polsce w 2000 roku wynosiła 9% . Kowalski w Styczniu, 2000 r. zarabiał 1500zł. a w Styczniu , 2001 1600 zł . Czy realana wartość jego pensji wzrosła czy zmalała?

2

Odpowiedzi

2010-04-07T22:26:48+02:00
1. Początkowa wartość lokaty wynosiła 268,08-28,08=240,00zł
Wysokość oprocentowania wynosi: 268,08:240,00*100=111,7
Oprocentowanie wyniosło 11,7%

2. Aby wyrównać wartość inflacji, pensja Kowalskiego powinna wzrosnąć o 9%, czyli
1500+0,09*1500=1500+135=1635 zł
Wynika z tego, że wartość jego pensji zmalała, ponieważ aby pokryć inflację
powinna wynosić w styczniu 2001r. 1635 zł
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T22:51:10+02:00
Stan początkowy (kwota wpłacona) = 268,08 - 28,08 = 240zł
240zł to cała wpłacona kwota, czyli 100%
odsetki - 28,08zł
trzeba obliczyć, jakim % liczby 240 jest liczba 28,08.
28,08 / 240 * 100% = 11,7%

Odp. Chodzi o oprocentowanie 11,7% w skali roku.


2. zadanie drugie na maila wysłałam tak jak prosiłaś